CENTRUM REHABILITACJI

CENTRUM REHABILITACJI

      

 

 

 

Pole tekstowe:

Pole tekstowe:    czynne w godzinach: 0900– 1900
Pole tekstowe: telefon: 046 837 85 46
 
Pole tekstowe: Łowicz ulica 3 Maja 13

Pole tekstowe: WITAMY NA NASZEJ STRONIE !

 

 

 

Pole tekstowe: PORADNIE LEKARSKIE

Pole tekstowe: ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

 

 

 

Pole tekstowe: STRONA GŁÓWNA

 

 

Pole tekstowe:  
Nowocześnie wyposażona przychodnia rehabilitacyjna 
i poradnie lekarskie realizują świadczenia zdrowotne 
na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Placówka posiada komfortowe warunki lokalowe. 
Zespół rehabilitacyjny ( lekarze, pielęgniarki, 
fizjoterapeuci ) zapewniają fachową pomoc medyczną 
oraz życzliwą i przyjazną atmosferę choremu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe:            
 
 
 
 
          1.      Poradnie lekarskie: 
    q     PORADNIA REHABILITACYJNA
q     PORADNIA REUMATOLOGICZNA
q     PORADNIA ORTOPEDYCZNA 
q    PORADNIA WAD POSTAWY
q    PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
q    PORADNIA  NEUROLOGICZNA 
q    PORADNIA  DERMATOLOGICZNA
q PORADNIA  ONKOLOGICZNA
q PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
2.    Pracownie rehabilitacji:
 q    KINEZYTERAPIA
q    HYDROTERAPIA
q    FIZYKOTERAPIA
q    MASAŻ LECZNICZY
 3.   Rehabilitacja środowiskowa (w domu pacjenta).
              Zapraszamy do nowo otwartego 
   sklepu  rehabilitacyjno - ortopedycznego
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pole tekstowe: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "CENTRUM REHABILITACJI I USŁUG MEDYCZNYCH"

Pole tekstowe: e-mail: 1001215@zoz.org.pl
Pole tekstowe:   Łowicz ulica: 3 Maja 13     telefon: 046 837 85 46